برای دنبال کردن اخبار روز تکنولوژی صفحه خبری ما را نیز مشاهده کنید

برترین برنامه ها

Telegram - تلگرام

Telegram
تلگرام

v5.4.0

دانلود آموزش

Telegram X - تلگرام ایکس

Telegram X
تلگرام ایکس

v0.21.3.1023

دانلود آموزش

Instagram - اینستاگرام

Instagram
اینستاگرام

v84.0.0.21.105

دانلود آموزش

Waze GPS Navigation - ویز مسیریاب

Waze GPS Navigation
ویز مسیریاب

v4.49.0.3

دانلود آموزش

SHAREit - شیر ایت برنامه انتقال فایل سریع

SHAREit
شیر ایت برنامه انتقال فایل سریع

v4.6.24

دانلود آموزش

Snapchat - اسنپ چت

Snapchat
اسنپ چت

v10.50.0.0

دانلود آموزش

FaceApp - فیس اپ برنامه تغییر چهره به صورت حرفه ای

FaceApp
فیس اپ برنامه تغییر چهره به صورت حرفه ای

v3.2.6

دانلود آموزش

Google Play services - گوگل پلی سرویس خدمات گوگل

Google Play services
گوگل پلی سرویس خدمات گوگل

v15.0.90

دانلود آموزش